Město Kulturní a vzdělávací středisko Městské muzeum Kino svět Infocentrum Galerie
   
hlavní strana
akce
historie knihovny
služby knihovny
provozní doba
ceník služeb
online katalog
e-výpůjcky
dokumenty knihovny
pobočka Smolina
regionální funkce
fotogalerie
odkazy
kontakt
 
Městská knihovna
Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 932
knihovna.klobouky@cmail.cz
 
Deutche
English
 
facebook
Staň se fanouškem knihovny Valašské Klobouky
http://webarchiv.cz
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
 
knihovní řád ochrana osobních údajů statistika podmínky přístupu na internet kodex etiky
Podmínky přístupu na internet:

Městská knihovna ve Valašských Kloboukách umožňuje přístup na Internet svým registrovaným čtenářům po předložení platného čtenářského průkaz a ostatním zájemcům po předložení platného občanského průkazu za těchto podmínek:

 

•  Každý uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a dbát pokynů pracovníků knihovny. Při porušení podmínek Knihovního řádu může být uživatel pracovnicí vykázán z prostor knihovny.

•  Jednorázově je uživateli umožněna práce s Internetem 60 minut zdarma

•  Za každou další započatou hodinu zaplatí uživatel částku 20 Kč.

•  Wi-fi připojení poskytuje knihovna uživatelům 60 minut zdarma, za každou další započatou hodinu zaplatí částku 20 Kč.

•  Uživatel je vždy povinen obsluze oznámit zahájení i ukončení práce na počítačové stanici.

•  V případě více zájemců o Internet budou mít přednost registrovaní čtenáři knihovny.

•  Uživatel při práci na počítačové stanici musí zachovávat klid, aby nerušil ostatní přítomné. Je zakázáno používat vnesené hlasové komunikátory.

•  Přístup na Internet je možné předem rezervovat.

•  Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí internet. Uživatelé pracují samostatně, pracovnice knihovny neposkytují školení.

•  Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů.

•  Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk a spouštět programy stažené z Internetu.

•  Uživatel může stahovat data na flash-disky a CD (pokud to umožňuje daná počítačová stanice).

•  Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

•  Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

•  Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.

•  Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

•  Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

•  Veškeré náklady, které vzniknou Městské knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

•  Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a návštěvníků a zachovávat základní etické normy.

•  Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.

•  V prostorách knihovny je zákaz konzumace jídla a pití.

 
Při porušení těchto podmínek bude uživateli přístup k Internetu ukončen!
nahoru
 
počet přístupů od 1.7.2007 : Copyright © 2007, Městská knihovna Valašské Klobouky, všechna práva vyhrazena.
Informace o ochraně autorského díla
power by: TomM A T R i X