Město Kulturní a vzdělávací středisko Městské muzeum Kino svět Infocentrum Galerie
   
hlavní strana
akce
historie knihovny
služby knihovny
provozní doba
ceník služeb
online katalog
e-výpůjcky
dokumenty knihovny
pobočka Smolina
regionální funkce
fotogalerie
odkazy
kontakt
 
Městská knihovna
Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 932
knihovna.klobouky@cmail.cz
 
Deutche
English
 
facebook
Staň se fanouškem knihovny Valašské Klobouky
http://webarchiv.cz
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
 
Z historie knihovnictví ve Valašských Kloboukách
   
1851 nejstarší zmínka o veřejném půjčování knih, byl založen první čtenářský spolek ovládaný německou menšinou, měl 46 členů
   
1869 založen čtenářský spolek Beseda Dobrovský, 450 členů se scházelo každou neděli v městském pivovaru, četli zde noviny a časopisy
   
1870 koželuh Raška propůjčil účelům spolku svůj dům č. p. 44, v němž byly několik let místnosti slovanské Besedy Dobrovský
   
1880 18.1.1880 byla zřízena první veřejná knihovna v našem městě, tvořilo ji 321 knih
   
1883 knihovna vlastní 542 knih a 10 titulů periodik
   
1895 fond knihovny čítá na 1000 svazků knih
   
1900 Čtenářský spolek přechází pod nově vzniklou Tělovýchovnou jednotu Sokol, knihovníkem se stává historik František Peřinka, v knihovně působí do roku 1907
   
1919 besední knihovna přechází do knihovny obecní
   
1934 knihovnu převzal Antonín Mňačko, místní papučář a milovník knih, a působil zde až do roku 1939, kdy nesla název Oeffentliche Gemeindebücherei in Wall. Klobouk – Veřejná obecní knihovna ve Val. Kloboukách, knihovna sídlila v budově měšťanské školy v č. p. 60 (dnes budova Gymnázia), půjčovalo se 1 x týdně a po dobu okupace se nové knihy téměř nenakupovaly
   
1953 knihovna je přemístěna do č. p. 99 v ulici Komenského a nese název Okresní lidová knihovna
   
1956 knihovna má ve svém fondu 7816 knih a navštěvuje ji 570 čtenářů
   
1957 přestěhování knihovny do č. p. 301 v ulici Cyrilometodějská
   
1960 knihovna se stěhuje do č. p. 259 v ulici ČSA (dnes Geodezie), po zrušení Okresního úřadu ve Valašských Kloboukách nese název Městská knihovna, její zaměstnanci a řízení však přechází pod Okresní knihovnu ve Zlíně
   
1964 knihovna je přestěhována do budovy MěstNV v č. p. 177
   
1965 knihovna vlastní ve svém fondu 15109 knih, navštěvuje ji 1406 čtenářů, z toho 830 dětí, odebírá 28 druhů časopisů
   
1967 udělen titul „Vzorná Městská knihovna“
   
1976 knihovna se stěhuje do č. p. 41 na náměstí, kde sídlí dodnes, odebírá 47 druhů periodik, knihovní fond obsahuje 21000 svazků a evidováno je 1670 čtenářů
   
1982 knihovna obhajuje titul „Vzorná městská knihovna“
   
1985 zřízena pobočka knihovny v Domě s pečovatelskou službou v č. p. 944, která je zde provozována do roku 1993
   
1989 knihovna registruje 1214 čtenářů, odebírá 53 druhů periodik a eviduje 31390 výpůjček za rok
   
1994 knihovna má ve svém fondu 21000 svazků knih a odebírá 26 druhů periodik
   
1998 automatické půjčování přes AVS v dětském oddělení
   
1999 přechod na automatizovaný výpůjční systém v obou odděleních, knihovnu navštěvuje 1259 čtenářů, výpůjčky knih a periodik činí 48518
   
2000 rozšíření půjčovní doby, 1309 čtenářů
   
2001 zahájen provoz veřejného internetu, knihovnu navštěvuje 1360 čtenářů, ve svém fondu knihovna eviduje 21759 knih
   
2002 zřizovatelem knihovny se stává Město Valašské Klobouky, jejím provozovatelem je Kulturní dům Klobučan, přechod na nový knihovnický progran KP-sys., výměna podlahové krytiny na chodbách, malování, aktualizace knihovního fondu pobočky ve Smolině
   
2003 1363 čtenářů, 57862 výpůjček, výměna podlahové krytiny na dospělém oddělení, malování
   
2004 knihovna eviduje 1382 čtenářů, výpůjčky knih a periodik činí 56118, výměna podlahové krytiny na dětském oddělení, malování
   
2005 v knihovním fondu je evidováno 26103 svazků, registrovaných je 1501 čtenářů
   
2006 rozšíření půjčovní doby, 1520 čtenářů, 66997 výpůjček, změna názvu provozovatele knihovny na Kulturní a vzdělávací středisko
   
2007 přechod na nový knihovnický program KP-SQL, od 26.11. je knihovna uzavřena z důvodu stěhování do nových prostor Kulturního a vzdělávacího střediska
   
2008 od 3.1. je knihovna otevřena pro veřejnost v nových prostorách
  z grantu ministerstva kultury VISK3 byl pořízený nový server a licence knihovnického systému pro pobočku ve Smolině, městská knihovna a pobočky byly on line propojeny. Knihovna byla nominovaná na cenu ministerstva kultury Městská knihovna roku 2008 za informační pokyn v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
   
2009 z grantu ministerstva kultury VISK3 bylo zakoupeno nové PC pro katalogizaci 9 středisek, byl proveden převod a sloučení dat do společné databáze programu KP-Win SQL. V knihovně byla vyměněna všechna okna a byl vybudovaný nový výtah, knihovna je bezbariérová. Knihovna splňuje všechny standardy VKIS.
   
2010 z grantu ministerstva kultury VISK3 byly pořízeny 3 nové PC a anitivirové programy. V soutěži SKANSKA - Městská knihovna roku 2010 se umístila knihovna na 2. místě (kategorie 5000 - 10000 obyvatel) za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
   
2011 V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2011 získala knihovna 1. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna splnila všechny standardy VKIS.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce prostor pobočky ve Smolině. Knihovna byla rozšířena o jednu místnost, vznikla dvě oddělení. Prostory byly vymalovány, položeny nové koberce, pořízeny záclony, nové topení . Byly rozšířeny regály, knihy nově obaleny a oštítkovány. Vznikl koutek pro děti. Knihovna půjčuje on line, má 1 přípojku na internet
   
2012 Z grantu ministerstva kultury VISK3 byla zakoupena 3 nová PC, která slouží uživatelům jako stanice veřejného internetu v dospělém oddělení V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2012 získala knihovna 2. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
   
2013 Z grantu ministerstva kultury VISK3 knihovna pořídila nové multimediální PC s příslušenstvím, projekční plátno a dataprojektor. V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2013 získala knihovna 3. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
   
2014 V celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2014 získala knihovna 2. místo v kategorii od 5000 do 10 000 obyvatel. Soutěž vyhlásil SKIP a Skanska, cena byla udělena za za informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
  V roce 2014 získala knihovna dotaci z grantu VISK 3 na pořízení nového výkonného serveru, který slouží k zálohování dat knihovny a zároveň je zde nainstalován operační systém společně s licencemi pro vzdálený přístup střediskových knihoven.
  Z mezinárodního projektu Kniha spája – mezinárodné čitatělské priatělstvo, který probíhal ve spolupráci se slovenskou knihovnou v Bánovcích nad Bebravou, knihovna získala nový notebook, PC a fotoaparát
  Další mezinárodní projet probíhal ve spolupráci s polskou knihovnou v Zelówě. Byly upořádány výtvarné soutěže na téma Moje město, kterých ze zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ obou měst. Na závěr proběhly vzájemné návštěvy a vyhodnocení nejlepších výtvarných návrhů.
   
2015 Knihovna roku Zlínského kraje - cena knihovně byla udělena 22. 10. 2015 za přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandardní aktivity knihovny.
  V oddělení pro děti a mládež byl vybudovaný dětský koutek s kobercem na hraní, byly pořízeny hračky pro děti a autodráha. Dále byly pořízeny stolky na dětské oddělení, které slouží jak k aktivitám pro děti, tak k různým výstavkám.
  Byl zrealizovaný literární projekt Lovci perel, který vznikl na podporu dětského čtenářství. Soutěžily děti od 5 do 14 let, celkem se zúčastnilo na 200 dětí. V průběhu měsíce ledna a února knihovnice přečetly 280 knížek, vytvořily 1 400 povinných otázek a 1 400 nepovinných otázek. Cílem byla motivace dětí k četbě a také naučit čtenáře pracovat s textem. Od února do října děti přečetly 2 880 knížek, zodpověděly na 28 800 otázek, které jsme v knihovně opravily a odměnily perlami a moriony. Akce vyvrcholila 28. listopadu na Den pro dětskou knihu, kdy byli vyhlášeni a odměněni nejlepší „Lovci“.
   
2016 Knihovna registruje 1 429 čtenářů a ve svém fondu eviduje 27 596 svazků knih. Celkem bylo vypůjčeno 46 396 knih a periodik. Knihovna uspořádala 121 kulturních a vzdělávacích akcí. Do knihovny přišlo 36 736 návštěvníků.
  Byl zahájen projekt Virtuální Univerzita třetího věku ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze. Studenti se zúčastnili Závěrečných seminářů v Kopřivnici a v Třanovicích.
  Proběhla revize v knihovně (25 403 knih) a v pobočce ve Smolině (2 070 knih). Knihovna se účastnila celostátních projektů: Týden knihoven, Kamarádka knihovna, Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, celostátní soutěž Městská knihovna roku 2016.
  Byl zpracovaný grant VISK3 na obnovu technického a programového vybavení knihovny. V rámci regionálních služeb bylo odpracováno 652 hodin.
   
 
 
nahoru
   
počet přístupů od 1.7.2007 : Copyright © 2007, Městská knihovna Valašské Klobouky, všechna práva vyhrazena.
Informace o ochraně autorského díla
power by: TomM A T R i X