Město Kulturní a vzdělávací středisko Městské muzeum Kino svět Infocentrum Galerie
   
hlavní strana
akce
historie knihovny
služby knihovny
provozní doba
ceník služeb
online katalog
e-výpůjcky
dokumenty knihovny
pobočka Smolina
regionální funkce
fotogalerie
odkazy
kontakt
 
Městská knihovna
Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 942
766 01 Valašské Klobouky
telefon: +420 577 320 932
knihovna.klobouky@cmail.cz
 
Deutche
English
 
facebook
Staň se fanouškem knihovny Valašské Klobouky
http://webarchiv.cz
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
 
oddělení pro dospělé oddělení pro děti a mládež registrace internet hry
Společenské hry
Společenské hry (dále jen hry) si mohou uživatelé půjčovat a vracet v knihovně nebo oddělení, které má hru ve fondu. Lze je vypůjčit absenčně nebo prezenčně.
 
Půjčování her

- Hry je možné absenčně vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta je 32 dnů bez možnosti prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenou pouze jednu hru a až po jejím vrácení si může vypůjčit hru další.
- U dětí požaduje knihovna pro absenční půjčování her souhlas rodiče (zákonného zástupce).
- Vypůjčenou hru si může uživatel rezervovat. Rezervovanou hru si vyzvedává v oddělení, které ji půjčuje.

Povinnost uživatele, který si společenskou hru zapůjčí
- Uživatel je povinen se před vypůjčením hry seznámit s jejím stavem.
- Při zapůjčení hry uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jejím aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce).
- Uživatel ručí za to, že hru vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).
- Hru uživatel vrací v oddělení, kde si ji zapůjčil.
- Při vracení hry stvrdí knihovník svým podpisem, že byla hra vrácena ve stejném stavu, v jakém si ji uživatel zapůjčil (potvrzení o vrácení).
 
Postup při poškození nebo ztrátě hry
- Při poškození, zničení nebo ztrátě hry rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.
- Uživatel je povinen nahradit danou součást hry totožnou součástí nebo nahradit celou hru stejnou.
- Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla hra zakoupena.
- Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škod a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.
 
seznam společenský her k zapůjčení
počet přístupů od 1.7.2007 : Copyright © 2007, Městská knihovna Valašské Klobouky, všechna práva vyhrazena.
Informace o ochraně autorského díla
power by: TomM A T R i X